Hvad er en opmærksomhedsforstyrrelse?

17. maj 2009

Vesaliushjerne

Adreas Vesalius, 1543. Fra: Historical Anatomies

Hvad er en opmærksomhedforstyrrelse?

Oversat fra engelsk wikipedia artikel: Adult attention deficit disorder.

1. Symptomer

Distræt type

Hos børn

Glemsom under daglige aktiviteter.

Bliver let distraheret af ydre stimuli.

Mister vigtige ting og ejendele.

Hører ikke, og reagerer ikke på, når nogen kalder, heller ikke ved navns nævnelse.

Er ikke i stand til at fokusere på den opgave, der skal løses. Kan ikke fastholde fokus under aktiviteter.

Undgår, eller kan ikke fastholde opmærksomheden, ved opgaver, der kræver et vedvarende mentalt fokus.

Laver sjuskefejl ved at overse detaljer.

Har svært ved at organisere opgaver og aktiviteter.

Har svært ved at fuldføre opgaver med indviklede retningslinier fx lektier og pligter.

Dette udvikler sig til:

Hos voksne

Udsætter alle former for opgaver og aktiviteter.

Har svært ved at bestemme sig, har svært ved at huske og organisere detaljer omkring en opgave.

Har ringe tidsopfattelse og er dårlig til at organisere daglige opgaver, ture, møder indenfor et tidsperspektiv.

Undgår opgaver og jobs, der kræver, at man uafbrudt fastholder sin opmærksomhed på opgaven. [NB: Det vil sige rutineprægede opgaver, der ikke nødvendigvis kræver stor tankevirksomhed, men bare vedvarende fokus på arbejdet. Fx samlebåndsarbejde på fabrik eller kassemedarbejder i butik. -PoM]

Har svært ved at komme i gang med opgaver.

Har svært ved at holde fast i opgaven og få den gjort færdig.

Har svært ved at multitaske.

Har svært ved at skifte fokus fra en opgave, tankegang eller person til en anden. [Uanset at personen selv kan virke meget springende.]

Oversat fra:

Symptoms

Inattentive-type

In childhood:

Forgetful during daily activities
Easily distracted by extraneous stimuli
Losing important items (e.g. pencils, homework, toys, etc.)
Not listening and not responding to name being called out
Unable to focus on tasks at hand, cannot sustain attention in activities
Avoids or dislikes tasks requiring sustained mental effort
Makes careless mistakes by failing to pay attention to details
Difficulty organizing tasks and activities
Fails to follow-through on complex instructions and tasks (e.g. homework, chores, etc.)

In adults, these evolve into:[12]

Procrastination
Indecision, difficulty recalling and organizing details required for a task
Poor time management, losing track of time
Avoiding tasks or jobs that require sustained attention
Difficulty initiating tasks
Difficulty completing and following through on tasks
Difficulty multitasking
Difficulty shifting attention from one task to another

2. Hjernens opbygning og det kemiske signalsystem i forbindelse med ADHD (Fysio-patologi)

Man går ud fra, at de eksekutive funktioner i hjernens frontallapper er forbundet med resten af hjernen gennem den præfrontale cortex. Denne del af hjernen indeholder hjernens arbejdshukommelse og er forbundet til det limbiske system, som styrer vores grundlæggende følelser som angst, vrede og glæde/velbefindende. Det limbiske system spiller også en vigtig rolle i udformningen af en langtidshukommelse.

Nuccleus accumbens er en del af hjernen,  der er forbundet med vores indre belønningssystem. Det får os til at føle glæde, stolthed og at man har ‘løst en opgave med succes’ i forbindelse med bestemte ydre stimuli.

De nævnte dele af hjernen samarbejder ved hjælp af signalstoffet dopamin. For eksempel reagerer den del af hjernen direkte på kokain og amfetamin, ved at frigive dopamin, hvilket giver brugeren en stærk følelse af eufori.

[Man går altså ud fra, at det er signalstoffet dopamin, der dæmper de grundlæggende følelser, som: stor glæde, voldsom vrede, og ‘holder hovedet koldt’ hos neurogennemsnitlige, mens de grundlæggende følelser hos personer med ADHD, ikke bliver hæmmede af signalstoffet.

ADHDeres problem med at lagre oplevelser og erfaringer, og at få erfaringerne til at ‘flytte’ fra korttidshukommelsen over i langtidshukommelsen,  har sandsynligvis også at gøre med dopamin-niveauet i hjernen. -PoM]

Oversat fra:

Pathophysiology of ADHD

The executive functions of the brain in the frontal lobes are thought to be linked to the rest of the brain by way of the prefrontal cortex. This part of the brain is involved in working memory and linked to the limbic system, which controls our basic emotions of fear, anger, pleasure and also plays an important role in the formation of long-term memories. The nucleus accumbens is a part of the brain that is involved in our internal reward system and allows us to feel pleasure, success, or accomplishments in response to certain stimuli. Many of these interconnections are via dopaminergic pathways. For example, cocaine and amphetamines act directly on this part of the brain to stimulate dopamine release, giving users a euphoric feeling.

Relaterede links:Pdf om ADHD hos voksneogLille film om hjernefunktion og ADHD‘, ved at trykke på linkene i højre spalte under ADHD links.

Relaterede indlæg: 10 spørgsmål om ADHD hos veluddannede på arbejdsmarkedet.

Hvordan kommunikerer man hensigtsmæssigt med ADHDere?


Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: