Undgå stress, spil med åbne kort.

ADHDere har ikke nogen ‘indbygget‘ fornemmelse for tid og rum. Derfor kommer vi let i tvivl om, hvilken kontekst, en samtale  eller en arbejdsopgave skal forstås i.

Mange medarbejdere har kun behov for at forstå en arbejdsopgaves ‘hvad‘.

ADHDere har et særligt behov for at få tingene sat i forhold til ‘hvor‘ og ‘hvornår‘.

Desuden har ADHDere behov for at kende til opgavens ‘hvorfor‘ for at få opgaven til at give mening.

Derfor:

1. Benævn den kontekst, du taler ind i.

2. Tal girafsprog.

3. Vær medierende – undgå voldsomme konfrontationer.

4. Undgå at lægge  indirekte pres på medarbejderne.

(Ved fx. at lade medarbejderne evaluere, uden åbent at forklare, hvad der er hensigten med evalueringen. På kollega-plan udvikler det en negativ sladder-kultur.)

5. Lad præmisserne være klare. (økonomien, strategien, målgruppen, tidshorisonten, egne ambitioner, direktørens præferencer osv.)

ADHDere bliver konstant distraheret af uvedkommende lyde eller andre sanseindtryk – eller bare af vores egen stream of consiousness. Det, og den fraværende sans for tid/rum, gør os usikre på, om vi har opfattet situationen rigtigt. På en arbejdsplads kan man med enkle vaner gøre verden mere gennemskuelig for medarbejdere med ADHD.

Jeg har gjort de ovenstående fem punkter mere konkrete i de nedstående femten punkter:

1.Vær imødekommende.

2. Vær direkte.

3. Benævn udgangspunktet for samtalen/opgaven.

4. Benævn hensigten med samtalen/opgaven.

5. Definer dine forventninger klart.

6. Definer dine grænser klart.

7. Hvis nogen kommer med forslag eller indspark, så vær ærlig i din vurdering, og begrund vurderingen.

8. Husk at rose.

Ved misforståelser:

9. Reager med indlevelse i, hvordan misforståelsen kunne opstå. – Eller, hvis det er naturligt for dig:  med inkluderende humor.

Alle medarbejdere/kolleger performer dårligere under psykisk pres – ADHDere i særdeleshed. Derfor:

10. Vær kompromissøgende – men vær bevidst om, hvor langt, du vil gå.

11.Vær forhandlende – men rids rammerne for forhandlingen tydeligt op.

12. Undgå ‘halve sandheder’, spin og ‘den rosenrøde fortolkning’.

(Husk, at ADHDeres analytiske evner er højt udviklede, og jo flere dagsordener du forsøger at skjule, jo nemmere får vi færten af, hvad der i virkeligheden er på spil!)

13. Undgå lodrette ordrer.

14. Undgå uformidlet eller usaglig kritik.

15. Stå ved fejl, du selv har begået – involver medarbejderne/kollegerne i løsningen af de problemer, der er opstået.

Reklamer

hjerneglobeclosei1

10 spørgsmål om voksne, veluddannede, med ADHD med overvejende opmærksomhedsfortyrrelse, på arbejdsmarkedet:

1. Hvorfor er ADHDere så hurtige?

ADHDere er hurtige til at binde en række løse forslag eller skitser sammen til en samlet helhed.

For når man let bliver distraheret, lærer man at danne sig et overblik ved hjælp af ‘løse bidder’. Den impulsivitet, der er typisk for ADHDere, afsikrer vores indre ide-pistol, som straks begynder at beskyde vores hjerne, med ideer, når vi sidder med et nyt, insprerende materiale og er ved at finde den røde tråd. Det er i denne situation, vi kommer i flow.

En ADHDer i flow, vil have en rap bemærkning til alle.

2. Hvorfor er ADHDere så langsomme?

ADHDere er langsomme til rutine-arbejde, som andre har ‘på rygraden’. Det er fordi ADHD-hjernen er langsom til at oparbejde rutiner. ADHDere skal opfinde en ny rutine, hver gang, og det kræver både stor koncentration og meget energi fra ADHDeren.

3. Hvorfor er ADHDere så glade?

ADHDere er glade, når vi føler os trygge ved vores kolleger, når vi har overblik over arbejdsprocessen, når vi føler os hørte, og værdsatte for det, vi er gode til.
ADHDere har svært ved at lade som om, så når vi er glade, så er det en genuin glæde, der smitter af på alle vores følelser – og på vores kreativitet.
Kolleger vil opleve ADHDeren som generøs, engageret, underholdende, slagfærdig, fuld af ideer og måske lidt overgearet.

4. Hvorfor er ADHDere så hidsige?

Som ADHDer oplever man af og til, at man har fået galt fat i ideen bag en arbejdsproces. Fordi man som ADHDer har svært ved at opbygge rutiner, skal man til at begynde helt forfra med at danne sig et overblik over, hvad arbejdsprocessen går ud på, hvis man har fået forkert fat i den fra starten.

Det er en intellektuel kraftanstrengelse, og ADHDeren skal bruge ro for at finde overblikket igen. [mere]

5. Hvorfor er ADHDere så nærværende?

Svaret hænger sammen med svaret på spørgsmål 3. Når ADHDere er trygge, og vi får lov til at gøre det, vi er gode til, vil vi være 100% til stede i situationen og 100% fokuseret på opgaven. Vores manglende evne til at tænke på mere end en ting ad gangen, gør, at vi ikke kan være ‘halvt til stede’, ‘halvt fokuseret’. Vi kan heller ikke ‘stole halvt’ på vores kolleger.

6. Hvorfor er ADHDere så distræte?

ADHDere er ofte distræte. Det kan skyldes flere ting:

– vi sidder lige så stille og danner os et overblik over situationen eller opgaven. (Hvis vi både skal danne os et overblik og deltage aktivt, tvinger man os til at gøre to ting på en gang – og det har vi ikke evnen til.)

[mere]

7. Hvorfor har ADHDere så godt et overblik?

ADHDernes dårlige frontallapper gør os så meget desto bedre til at bruge vores analytiske evner.

Hvis man sammenligner en analyse af en situation, som man laver med den bevidste del af hjernen, med  frontallappernes, førbevidste analyse, svarer det lidt til at sammenligne fotografer, der selv fremkalder deres billeder, manuelt, i et mørkekammer, med amatører, der sender deres billeder til en fabrik, hvor billederne bliver fremkaldt i en maskine: [mere]

8. Hvorfor forstår ADHDere ikke de mest enkle spørgsmål?

Fordi vi har et problem med at forholde os til tid og rum, eller med andre ord, vi er altid i tvivl om hvilken kontekst, spørgsmålet skal forstås i.

[mere]

[Hvordan kommunikerer man hesigtsmæssigt med en ADHDer?]

9. Hvorfor er ADHDere så innovative?

Det er den positive sidegevinst ved at undvære en hjerne, der ikke opbygger rutiner! Vi ser altid alt ‘med friske øjne’. Desuden har vi den ‘indre ide pistol’, der beskyder os med ideer, når vi er midt en spændende arbejdsproces.

10. Hvorfor er ADHDere så konservative?

Fordi vi bruger meget energi på at få lært nye rutiner – og den energi går fra det, vi kan lide at arbejde med og det, vi er gode til.

[Gode rammer for ADHDere på job]

Hvad er du god til?

6. februar 2009

Jeg er cand. mag, så mine kernekompetencer er research og formulering af tekster.

Desuden er jeg god til at udvikle koncepter og få ideer og god til at tilrettelægge events.

Jeg skriver, læser og taler engelsk og fransk. Oversætter fra engelsk, fransk og tysk til dansk.

Jeg er god til at råde og vejlede gæster/kunder og god til at få folk til at slappe af og hygge sig.

Desuden kan jeg læse korrektur, opdatere hjemmesider, besvare skriftlige henvendelser og – ikke midst – rydde op og gøre strålende rent.

Udenfor myldretid kan jeg ekspedere og passe telefoner.

Jeg skal understrege, at min arbejdsprøvning først og fremmest går ud på at afprøve mine akademiske kvalifikationer, fordi det er her, jeg har min stærke side. Men jeg giver selvfølgelig en hånd med hvad som helst, der er presserende.

Links:

Eksempel på ultrakort netartikel, jeg har researchet og skrevet på religion.dk:

Hvad betyder ‘avatar’?

I bogen Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab, en lærebog i religion til lærerseminarierne, har jeg skrevet kapitlet: Minoritetsreligioner og kulturmøder i Danmark. Desuden har jeg udarbejdet den linkliste, du finder under beskrivelsen af bogen, på ovenstående link.

Profil på Facebook. (Deaktiveret, ligesom linket til mit CV, da jeg har fundet en arbejdsplads, der vil arbejdsprøve mig – fantastisk!)

NB: Hvad angår mit behov for særlige hensyn, se afsnittet, fremhævet med fed, i indlægget: Overblik og detaljer.

Hvorfor ‘Letter Art’?

5. februar 2009

Fordi ADHD’ere tit bliver kaldt for ‘bogstavbørn‘. ‘Letter‘ på engelsk betyder både ‘brev‘ og ‘bogstav‘. Derfor bruger jeg bogstaver fra aviser, i stedet for at bruge ‘skrift‘, som jeg hurtigt kunne producere med en kuglepen eller på mit tastatur, og jeg sætter bogstaverne på brevkort.

Jeg synes, de udklippede bogstaver passer godt til den lille pistol. Brevkortet kunne godt ligne et trusselbrev fra en gammel film.

Ideen om en ‘trussel’ i forhold til ‘fred i sindet’ giver en sjov kontrast.

Enkle visuelle udtryk, der indeholder store eller mærkelige modsætninger, er lettere at huske, end billeder af hverdagsagtige selvfølgeligheder.

Jeg kalder det ‘art‘, fordi der findes kunstnere, der producere ‘mail art‘, hvor de bruger ideen om at ‘sende noget‘, som et lag i det, de ønsker at kommunikere. (Se i øvrigt qbdp-linket i højre side af bloggen.)

Jeg opfatter ikke mig selv som kunstner what so ever. Men jeg vil gerne vise, at jeg kan forfølge en ide og opbygge et koncept – og til det er billeder vigtige.

Min blog om veluddannede ADHD’ere hedder Piece of Mind, fordi ‘piece’ er et engelsksproget slang for en pistol.
Alle ADHD’ere kender ‘den indre ide-pistol‘, der beskyder en med kreative indfald, man slet ikke kan nå at bruge, i den fart, de bliver skudt af.

Pistolen virker som en god kontrast til ‘peace‘, altså ‘fred‘, der udtales ligesom ‘piece‘.

Peace of Mind’ – ‘Fred i Sindet’ opstår hos en ADHD’er, for eksempel når man finder noget interessant at arbejde med og bruge sine ideer på.

Piece of Mind‘ er også et prototypisk navn på en blog, der vil betro sine læsere noget personligt.

ADHD’eres problem består meget overordnet i, at hjernens frontallapper fungerer dårligt.

Skulle man være grov, kunne man sige, vi mangler et ‘stykke af hjernen‘ – eller et ‘stykke af sindet‘.

Udtrykket Piece of Mind minder mig derfor også om min bardom i den mørke provins, hvor kammeraterne kunne finde på at beskylde hinanden for at være ‘hjerneamputerede‘.

Ja, der var dejligt ude på landet…