hjerneni1

Piece of Mind #4

Tjaa..

Hvis man udvider begrebet lidt, synes jeg godt, man kan kalde alle de her fotografier for ‘letter art’.

Forleden dag kom jeg forbi AB Legetøj på Trianglen (i København). De havde havde fåetplastic-hjerner hjem, der sikkert er lavet af et olieraffinaderi-spildprodukt (sådan lugter de i hvert fald..) i vinduet.

Jeg købte mig straks en, sikker på, den kunne bruges til et eller andet.

Globen er en lille pap-globe, min datter en gang har erhvervet for to kroner i en genbrugsbutik. Vi er begge ret begejstrede for den.

Da jeg opdagede, at hjernen kunne flyde, måtte jeg lave den til en dekadent gople, som Ernst Haeckel’s. Fra flickr, via {feuilleton}.

Så bliver der også en sammenhæng mellem den umotiverede flaske fra forsøg #3 og syltetøjsglasset i forsøg #4.

Vær ikke nervøs for, at der kommer flere fotoserier, her på bloggen. Jeg går tilbage til kollager – der er for mange ting, der skal fungere på en gang, for at man får et godt billede – slet ikke noget for en-ting-ad-gangen-typer, som mig.

haecklflickr

Reklamer

Når man som kollega, arbejdsgiver, pårørende eller sagsbehandler bliver prænsenteret for ADHDeres behov for hensyn på arbejdsmarkedet, vil man typisk reagere på en måde, der passer under en af de følgende syv overskrifter:

hjerneet

1. Moralisten: Du er bare doven – du skulle hellere prøve at tage dig sammen!

2. Den markedsorienterede: Hvis de syge skal have de sjove opgaver, hvordan belønner vi så de flittige?

3. Velfærdsoptimisten: Der må da være et (andet) sted, du kan gå hen og få hjælp.

4. Bureaukraten: Vi har en ny ordning på tegnebrættet. Jeg skal beklage, at du har haft en dårlig oplevelse med vores nuværende system.

5. Flipperen: Hvor er det syyynd. Tænk, at vi skal leve i et samfund, hvor der ikke er plads til en dejlig kvinde som dig. Så’n nogen alternative typer som dig, gi’r mig bare så meget energi.

6. Den alternative: Du mangler jordforbindelse. Det skyldes for mange kulhydrater og mælkeprodukter i din kost.

7. Den spirituelle: Du er indigo, en åndelig budbringer. Du er ikke kaldet til almindeligt arbejde.

hjerneglobeclosei1

10 spørgsmål om voksne, veluddannede, med ADHD med overvejende opmærksomhedsfortyrrelse, på arbejdsmarkedet:

1. Hvorfor er ADHDere så hurtige?

ADHDere er hurtige til at binde en række løse forslag eller skitser sammen til en samlet helhed.

For når man let bliver distraheret, lærer man at danne sig et overblik ved hjælp af ‘løse bidder’. Den impulsivitet, der er typisk for ADHDere, afsikrer vores indre ide-pistol, som straks begynder at beskyde vores hjerne, med ideer, når vi sidder med et nyt, insprerende materiale og er ved at finde den røde tråd. Det er i denne situation, vi kommer i flow.

En ADHDer i flow, vil have en rap bemærkning til alle.

2. Hvorfor er ADHDere så langsomme?

ADHDere er langsomme til rutine-arbejde, som andre har ‘på rygraden’. Det er fordi ADHD-hjernen er langsom til at oparbejde rutiner. ADHDere skal opfinde en ny rutine, hver gang, og det kræver både stor koncentration og meget energi fra ADHDeren.

3. Hvorfor er ADHDere så glade?

ADHDere er glade, når vi føler os trygge ved vores kolleger, når vi har overblik over arbejdsprocessen, når vi føler os hørte, og værdsatte for det, vi er gode til.
ADHDere har svært ved at lade som om, så når vi er glade, så er det en genuin glæde, der smitter af på alle vores følelser – og på vores kreativitet.
Kolleger vil opleve ADHDeren som generøs, engageret, underholdende, slagfærdig, fuld af ideer og måske lidt overgearet.

4. Hvorfor er ADHDere så hidsige?

Som ADHDer oplever man af og til, at man har fået galt fat i ideen bag en arbejdsproces. Fordi man som ADHDer har svært ved at opbygge rutiner, skal man til at begynde helt forfra med at danne sig et overblik over, hvad arbejdsprocessen går ud på, hvis man har fået forkert fat i den fra starten.

Det er en intellektuel kraftanstrengelse, og ADHDeren skal bruge ro for at finde overblikket igen. [mere]

5. Hvorfor er ADHDere så nærværende?

Svaret hænger sammen med svaret på spørgsmål 3. Når ADHDere er trygge, og vi får lov til at gøre det, vi er gode til, vil vi være 100% til stede i situationen og 100% fokuseret på opgaven. Vores manglende evne til at tænke på mere end en ting ad gangen, gør, at vi ikke kan være ‘halvt til stede’, ‘halvt fokuseret’. Vi kan heller ikke ‘stole halvt’ på vores kolleger.

6. Hvorfor er ADHDere så distræte?

ADHDere er ofte distræte. Det kan skyldes flere ting:

– vi sidder lige så stille og danner os et overblik over situationen eller opgaven. (Hvis vi både skal danne os et overblik og deltage aktivt, tvinger man os til at gøre to ting på en gang – og det har vi ikke evnen til.)

[mere]

7. Hvorfor har ADHDere så godt et overblik?

ADHDernes dårlige frontallapper gør os så meget desto bedre til at bruge vores analytiske evner.

Hvis man sammenligner en analyse af en situation, som man laver med den bevidste del af hjernen, med  frontallappernes, førbevidste analyse, svarer det lidt til at sammenligne fotografer, der selv fremkalder deres billeder, manuelt, i et mørkekammer, med amatører, der sender deres billeder til en fabrik, hvor billederne bliver fremkaldt i en maskine: [mere]

8. Hvorfor forstår ADHDere ikke de mest enkle spørgsmål?

Fordi vi har et problem med at forholde os til tid og rum, eller med andre ord, vi er altid i tvivl om hvilken kontekst, spørgsmålet skal forstås i.

[mere]

[Hvordan kommunikerer man hesigtsmæssigt med en ADHDer?]

9. Hvorfor er ADHDere så innovative?

Det er den positive sidegevinst ved at undvære en hjerne, der ikke opbygger rutiner! Vi ser altid alt ‘med friske øjne’. Desuden har vi den ‘indre ide pistol’, der beskyder os med ideer, når vi er midt en spændende arbejdsproces.

10. Hvorfor er ADHDere så konservative?

Fordi vi bruger meget energi på at få lært nye rutiner – og den energi går fra det, vi kan lide at arbejde med og det, vi er gode til.

[Gode rammer for ADHDere på job]